Code: FUR-001

vsi stone table top collection

vsi stone table top collection
Code: FUR-001

vsi stone table top collection

Hướng tới thị trường quốc tế, chúng tôi cung cấp các vật liệu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt nhất, để đáp ứng cho thị trường Việt Nam và ASEAN đang phát triển. Chúng tôi luôn tìm kiếm nguồn trên toàn thế giới và cung cấp vật liệu chất lượng cao và độc quyền.

Chúng tôi luôn lắng nghe nhu cầu thị trường, xu hướng thiết kế và đề xuất các vật liệu chất lượng với màu sắc đa dạng, hoàn thiện phù hợp với ngân sách.

Towards the International market, we provide the best quality local resourced materials; and to satisfy the growing Vietnamese and ASEAN markets, we source worldwide and provide high quality, exclusive materials.

We listen attentively to the market needs, design trends, and propose quality materials with varied colors, finishing with reasonable budgets.

Category: VSI Funiture Application
Product detail
Product Description
Your cart
Comparison List
Số ĐKKD: 412023000041- Ngày cấp: 10/05/2001   Nơi cấp: BQL Các Khu Chế Xuất và Công Nghiệp TP HCM   Email: info@vietstoneindustry.com
vsi stone table top collectionRating: 5 out of 10712.