Code: EVE-003

[2017] RECRUITMENT WAREHOUSE CONTROLLER

Code: EVE-003

[2017] RECRUITMENT WAREHOUSE CONTROLLER

Bạn Sẽ Làm Gì
+ Monitor and record timely of all intake and outtake materials.
+ Respect strictly Company’s Policy and Procedure for all Input and Output materials
+ Conduct stock -take and be responsible for real quantity in warehouse compare to Warehouse System and Accouting system
+ Arrange warehouse disposal in a most scientific way
+ Submit In-time reports according to Accounting department and BM’s Policy
+ Check, inspect and report all newly received goods: quantity, type, and quality.
+ Other work assigned by BM.

+ Theo dõi và ghi chép số liệu hàng hóa xuất khẩu – nhập khẩu.
+ Kiểm tra, đếm đối chiếu số liệu thực tế trong - ngoài kho
+ Sắp xếp hàng hóa gọn gàng, khoa học, sạch sẽ, dễ tìm, dễ lấy.
+ Thực hiện kiểm kê và chịu trách nhiệm về số lượng thực tế trong kho so với hệ thống kho bãi và hệ thống kế toán kho
+ Sắp xếp việc xử lý kho theo cách khoa học nhất
+ Gửi báo cáo đúng thời gian theo yêu cầu của Kế toán và Chính sách của Ban Giám Đốc
+ Kiểm tra, thanh tra và báo cáo tất cả thông tin của các hàng hoá mới nhận được bao gồm tất cả các thông tin: số lượng, chủng loại và chất lượng.
+ Các công việc khác do BM giao

Chuyên Môn Của Bạn

- Male or Female, from 26 to 35 years old; 
- Experience: At least 2 years experiences at Warehouse 
- Can use computer software 
- Basic capacity of English speaking and writing
- Education: College/Bachelor/ Professional secondary
- Honest, careful, hardworking, have responsibility at work.
- Dynamic, strict and good sense of organization
- Salary: Negotiable
- Working time: Monday to Saturday (7:30 – 16h30)

- Nam hoặc nữ tuổi từ 26 tuổi đến 35 tuổi;
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại Kho
- Có thể sử dụng phần mềm máy tính
- Tiếng Anh: sử dụng ở mức độ giao tiếp (nói và viết)
- Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Cử nhân hoặc Trung Cấp Chuyên Nghiệp
- Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc
Category: News
Bạ
Product detail

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Salary: Negotiable
Working time: Monday to Saturday (7:30 – 16h30)
Product Description
Your cart
Comparison List
Số ĐKKD: 412023000041- Ngày cấp: 10/05/2001   Nơi cấp: BQL Các Khu Chế Xuất và Công Nghiệp TP HCM   Email: info@vietstoneindustry.com
[2017] RECRUITMENT WAREHOUSE CONTROLLERRating: 5 out of 10701.